ขณะนี้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ ได้ทำการย้ายที่อยู่จากเดิมไปที่ http://bpp426.bpp.police.go.th